Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

 

"W posłudze miłości winna nas ożywiać i wyróżniać określona postawa; musimy zatroszczyć się o bliźniego jako osobę, którą Bóg powierzył naszej odpowiedzialności. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy wezwani, aby stawać się bliźnim każdego człowieka, poświęcając szczególną uwagę ubogim, samotnym, potrzebującym. Właśnie poprzez pomoc okazaną człowiekowi głodnemu, spragnionemu, obcemu, nagiemu, choremu, uwięzionemu, a także nienarodzonemu dziecku albo starcowi dotkniętemu przez cierpienie lub bliskość śmierci - jest nam dane służyć Jezusowi, który sam powiedział: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili»".Posługa charytatywna Kościoła realizowana zarówno przez pojedynczych wiernych jak i na sposób wspólnotowy, zakorzeniona w Słowie Bożym i liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii, pozostaje wciąż aktualnym i niezbędnym sposobem głoszenia i uobecniania miłosierdzia Bożego we współczesnym świecie.
Kościelna instytucja charytatywna Caritas działała na terenie diecezji opolskiej już przed II wojną. Jeszcze w latach 1945-1950 prowadziła 64 zakłady opieki dla dorosłych i dzieci, 20 szpitali, 60 ochronek i przedszkoli. W 1950 r. dekrety władz komunistycznych zlikwidowały kościelną Caritas i przekazały cały majątek Zrzeszeniu Katolików Świeckich. Dopiero 9 listopada 1989 r. ks. Bp. A. Nossol mógł oficjalnie reaktywować Caritas Diecezji Opolskiej. Powstały struktury diecezjalne, dekanalne, parafialne.

Do zadań Parafialnego Zespołu Caritas należy mobilizacja całej wspólnoty parafialnej do posługi charytatywnej, rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii oraz organizowanie pomocy w obrębie parafii.

Działalność realizuje się poprzez:

pomoc świąteczną (Boże Narodzenie i Wielkanoc);
pomoc doraźną (materialną i finansową)
pomoc jednorazowa (wakacje letnie, wakacje zimowe);

odwiedzanie naszych chorych w domach, w szpitalach i w domach opieki;
modlitwa w intencji osób biednych, potrzebujących;