Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 

DZIECI MARYI

 

Data założenia Dzieci Maryi to: 8 wrzesień 2006
Moderatorka: S.mgr.Justyna Karaś

W grupie  parafialnej Dzieci Maryi jet około 80 osób.

Co roku 8 XII nowe członkinie i członkowie Dzieci Maryi przyjmują poświęcone medaliki na niebieskiej wstążce

Dzieci Maryi czynnie uczetsniczą podczas Mszy Św. szkolnych spiewają i czytają liturgię ,zajmują się również pilnowaniem dzieci

Animatorki dzieci Maryi na każde urodziny księży lub swojej przełożonej składają życzenia i wreczają kwiaty

Podczas różnych uroczystości kościelnych Animatorki noszą sztandar Maryjny w niebieskich pelerynach.

Stowarzyszenie Dzieci Maryi powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Matka Najświętsza powierza młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia ważną misję. Maryja życzy sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi,
któremu chce udzielać wielu łask.
Dziewczęta przyjęte do grona Dzieci Maryi otrzymują medalik będący dla nich tarczą obrony przed wszelkim złem. Symbole zawarte w medaliku odwołują się do treści objawień św. Katarzyny Laboure. Sztandar, który noszą Dzieci Maryi w czasie liturgii, jest znakiem szczególnej przynależności do Matki Bożej "bycia jej umiłowanymi dziećmi".
Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie
Jej kultu: wychowanie w wierze i życiu modlitwy, budzenie i rozwijanie ducha
apostolskiego. Dziewczęta uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi i wyrabiają w sobie postawę służby, co warunkuje powstanie prawdziwej wspólnoty. Aktywne przeżywanie małej wspólnoty wyrabia poczucie odpowiedzialności za wspólnotę
parafialną, za Kościół.
 
Obowiązki Dziecka Maryi

1. Dziecko Maryi żyje w łączności z Bogiem

- pielęgnuje w sobie łaskę uświęcającą
- korzysta regularnie z sakramentu pojednania (spowiedź) i Eucharystii.
- kocha modlitwę
2. W szczególny sposób czci Niepokalaną.
- pragnie Ją naśladować
- przy Jej pomocy zwalcza swe wady
- nosi Jej medalik
- pełni służbę przy sztandarze (GRZECZNĄ!!!)
3. Poznaje Pismo Święte
- stara się zrozumieć, co Pan Bóg mówi do nas w Piśmie Św.
- orientuje się w jego układzie i treści
- żyje według wskazań Pisma Św.
4. Stara się często uczestniczyć we Mszy Św. (nie tylko w niedzielę)
5. Jest dobrym członkiem swojej rodziny

- słucha swoich rodziców
- szanuje babcię i dziadka
- opiekuje się rodzeństwem
- dba o religijną atmosferę w domu
6. Jest wzorem uczennicy
- uczy się pilnie
- okazuje szacunek nauczycielom i wychowawcom
- jest koleżeńska, pomaga słabszym od siebie
7. Spieszy z pomocą bliźnim
- jest wzorem dobroci, życzliwości i uczynności
- dostrzega potrzeby innych i stara się im zaradzić
8. Daje świadectwo swoim życiem
- jest apostołką wśród otoczenia
- szerzy pokój wokół siebie, unika obgadywania, kłótni i sporów
- kocha prawdę i wystrzega się kłamstwa
- jest ofiarna dla wszystkich
Obowiązki szczegółowe:
1. Modlitwa codzienna: "Zdrowaś Maryjo" i "Pod Twoja Obronę"
2. Uczęszcza na organizowane spotkania Marianek.
3. Przystępuje co miesiąc do spowiedzi.

Dzieci Maryi są apostołkami w sposób szczególny. Pamiętajmy, że chcemy czynić dobrze nie dlatego, by nas ludzie widzieli i chwalili, tylko dlatego, że pragniemy upodobnić się do Pana Jezusa i Jego naśladować. Wszystko co uczynimy dobrego przed Bogiem jest świadectwem naszej wiary. Mamy być światłem dla drugich, jak tego życzył sobie Pan Jezus.
Dzisiaj Pan Jezus również pragnie mieć apostołów, wysłanników, którzy swoim zachowaniem, swoimi czynami głosiliby Jego naukę wśród otoczenia.

Pielgrzymka na Górę Świętej Anny.
 
 

Dnia 9 października 2009 r.  siedmio osobowa grupa Dzieci Maryi pojechała na zjazd Marianek z diecezji Opolskiej. Zjazd ten odbył się pod hasłem ,,Wierność Chrystusa, Wierność Kapłana, Wierność Dziecka Maryi''.Diecezjalna pielgrzymka trwała od 9-11 października 2009r.  Grupa Marianek z Kietrza pierwszy raz pojechała na Górę Świętej Anny na 3 dni. Były to osoby:

* Katarzyna Sacha

* Dominika Matlag

* Weronika Piasna

* Patrycja Szatanik

* Justyna Swoboda

* Aleksandra Wanicka

* Ewa Przybylska

Zawiózł je tam i przywiózł pan Leon Sokolnicki i siostra Justyna Karaś. Pierwszy raz od założenia w Kietrzu Dzieci Maryi animatorka Sacha Katarzyna otrzymała Dyplom - Wyróżnienie za wzorową służbę i aktywność we Wspólnocie Dzieci Maryi. Mamy nadzieję, że będzie więcej osób wyróżnionych przez księdza biskupa Pawła. Dzieci Maryi niech biorą przykład z animatorki Kasi. Dziewczyny przyjechały do Kietrza z bardzo dobrym nastawieniem do pracy w formacji Dzieci Maryi w parafii  Świętego Tomasza Apostoła w Kietrzu.
 
 
 
 Cudowny Medalik Dziecka Maryi
...Dnia 27 listopada 1830r. Matka Boża powierzyła Katarzynie Laboure specjalną misję. Podczas wspólnych modlitw w kaplicy pojawiła się przed nią Niepokalana. "Cała Jej postać promieniowała takim pięknem, że nie potrafię tego opisać".
W dłoniach trzymała kulę, a z pierścieni na Jej palcach wychodziły jasne promienie. "Glob, który widzisz, przedstawia całą ziemię. Przedstawia też Francję. Nade wszystko zaś przedstawia każdego człowieka. Promienie oznaczają łaski, jakie zlewam na tych, którzy mnie proszą". Globus zniknął i Najświętsza Panna opuściła ręce. Stała na białej kuli, na którą spływały promienie wysyłane przez pierścienie. Wokół w kształcie owalu ukazał się napis: "O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Potem usłyszała polecenie, by według tego wzoru wykonać medalik. Na tych, którzy go będą nosić z ufnością, spłyną wyjątkowe łaski.
 
 
Awers Medalika jest wyraźnym posłaniem, jasno wyrażonym przez oświetloną postać: Niepokalana Dziewica w pełnej chwale.
Sposób przedstawienia Maryi na medaliku łączy moment początkowy i moment końcowy jej egzystencji. To Dziewica z Nazaretu, która stawia stopy na globie ziemskim i depcze głowę węża: zło nigdy nie miało nad nią władzy. Jest Dziewicą w chwale, zalaną światłem, pośredniczką łask: rozdaje dary boskie na kuli ziemskiej. To Dziewica, której wszystko się
udaje, która odnosi pełny sukces; to Dziewica, która działa i zwalcza siły zła a jednocześnie przekazuje światu zbawienie.
Rewers Medalika wprowadza w tajemnicę zwycięstwa Dziewicy: jej związek z męką Chrystusa przestawiony jest przez literę "M" zakończoną krzyżem i przez obecność dwu serc, Jezusa i Maryi.
"O Maryjo, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy"

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...