Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

 

Dorośli

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się w kancelarii parafialnej.

Młodzież

Sakrament bierzmowania jest udzielany młodzieży (najczęściej gimnazjalnej) po trzy letnim okresie przygotowania. Znalezione obrazy dla zapytania bierzmowanieZnalezione obrazy dla zapytania bierzmowanie

 

Przygotowanie

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź., czytanie prasy i książki katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział w spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania:

I i II klasy- według ustaleń katechetów

III klasy-

Świadek bierzmowania- wymagania:

• ukończony 16 rok życia 
• sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie) 
• prowadzi życie zgodne z wiarą 
• może być to ojciec lub matka bierzmowanego
• najlepiej jednak żeby byli to rodzice chrzestni

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...