Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ ANNY

 

Kozłówki należą do parafii Kietrz. Kaplicę miejscową zbudowano w 1842 roku pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w miejsce drewnianej dzwonnicy. W 1866 roku kaplicę powiększono, a w 1912 odmalowano i zakupiono nowy obraz na ołtarz. W czasie wojny w kaplicy tej raz w miesiącu odprawiano mszę świętą dla więźniów obozu przymusowej pracy. Po 1945 kaplica została przemianowana na kościół filialny parafii św. Tomasza w Kietrzu pw. Św. Anny. W roku 1973 przeprowadzono remont : stary ołtarz zastąpiono figurą i postawiono ołtarz soborowy.

 

 

Kamień Ecce Homo

Na starym gościńcu po prawej stronie rzeki Troi stoi zniszczony kamień pamiątkowy, który nazywany jest ?Ecce Homo?. Miejsce kamienia ? pomnika owiane jest legendą. Legenda ta sięga 1700 roku i opowiada o dwóch braciach, chłopskich synach, którzy spierając się o spadek po ciężko chorym ojcu, stanęli naprzeciw siebie z kosami. Walka miała rozstrzygnąć ten spór. W wyniku tej walki jeden z braci został zabity, a drugi zmarł wkrótce w skutek odniesionych ran. W tym miejscu ojciec postawił pomnik. Na cokole wysokości 2 m jest kamienny posąg przedstawiający Jezusa w cierniowej koronie. Na jednej stronie cokołu umieszczona była tablica z nazwiskami wszystkich właścicieli owego gospodarstwa od 1710 roku, a na przeciwnej stronie umieszczono napis:

 

?Dokądże, miły wędrowniczku?

Zatrzymaj się na chwilę tu!

Patrz na Jezusa krwawy pot,

A potem idź, podróżuj dalej?!

 

Z kart historii

Pierwsze wzmianki o miejscowości Kozłówki datuje się na 1272 rok, kiedy to biskup Ołomuńca nabył Kozłówki jako wieś czynszową. Miejscowość zwano Cozłuwky tj. Małe Kożle.

W 1500 roku pan majątku zawarł z chłopami wiele transakcji sprzedaży i zapukpu ziemi. Do wsi należało 540 ha gruntu w tym karczma "Pod Bielą" usytuowana pomiędzy Kietrzem a Dzierżysławiem.

Z tych lat pochodzi herb miejscowości przedstawiający trzy rozety na czterobocznej tarczy. Obraz herbu znajdował się na pieczęci. W pierwszej połowie XIX wieku od strony północnej odkryto i rozpoczęto wydobycie gipsu, który służył jako nawóz.

Eksportowano go nawet do Moraw. Wydobycia zaniechano w 1869 roku. W 1900 roku odkryto pokłady węgla brunatnego na głębokości około 15 metrów. Przeprowadzono badania i stwierdzono obecność pokładów węgla, natomiast wydobycie okazało się inwestycją nieopłacalną, ponieważ pokłady są zbyt małe i na znacznej głębokości.

Mieszkańcy

Liczba mieszkańców przedstawiała się następująco:

1783r. - 310

1855r. - 427

1890r. - 462

1910r. - 431

Łączność

Szosa istnieje od 1855 roku i przebiega obok Kozłówek.

W 1906 roku założono na potrzeby mieszkańców jeden telefon we wsi.

Szkoła

Pierwsza szkołę zbudowano w 1786 roku jako drewniany budynek pokryty strzechą. Składał się z jednej izby, która była jednocześnie klasą, pokojem mieszkalnym dla nauczyciela. Dzieci uczyły się siedząc na zieimi obok łóżka (nie było ławek). Pierwszym nauczycielem był pisarz Jan Gotwald, który miał obowiązek prowadzić wszelkie sprawy pisemne dotyczące miejscowości. Od 1945 do 1972 roku szkołę prowadziła Maria Frankiewicz, następnie szkołę zlikwidowano ze względu na zbyt małą liczebność uczniów.

Obecnie kształcenie dzieci odbywa sie w szkole w pobliskim Kietrzu.

Wodociąg

W 1907 roku pwstało stowarzyszenie, które doprowadziło do założenia wodociągu we wsi. Ujęcie ujścia wody znajduje się do chwili obecnej w tym samym miejscu tj. przy drodze do góry żwirowej w kierunku Księżego Pola. Źródło dostarcza w jednej minucie 120 litrów wody. Na potrzeby gaszenia pożarów założono na terenie wsi 3 krany.

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...