Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 
        Historia miejscowości i parafii obrazuje zawirowania jakim poddawane było miasto przechodzące "z rąk do rąk". Tym co niewątpliwie spajało miejscową ludność był i jest miejscowy budynek kościelny. To tu od wieków spotykają się mieszkańcy zawierzając swoje sprawy Bogu ocalając wiarę swych dziadów.      
      Mimo nawiedzających miasto kataklizmów na przestrzeni ostatnich wieków miasto i stojący tu kościół oparły się tym atakom. Kościół parafialny stanowi dzisiaj jedną z centralnych budowli Kietrza i jest niewątpliwie jedynym zabytkiem tej klasy w mieście. O trwaniu tradycji chrześcijańskich w parafii świadczy troska ludności o budynek kościelny znajdujący się na jej terenie, a także mnogość kapliczek, krzyży przydrożnych, figur rozsianych po całej ziemi kietrzańskiej.