Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Msze Święte niedzielne

18.00 (sobota); 6.30; 8.00; 9.30 (suma); 11.00 (dla Rodzin
z dziećmi); 18.00

Msze Święte w tygodniu

6.30; 18.00
(w czwartek o 17.00)

dla dzieci: czwartek 17.00     
dla młodzieży: piątek 19.00

Nabożeństwa

- niedziela: 17.30 (I niedziela miesiąca o 17.15)                              - codziennie: 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego                         - sobota: od 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu

Spowiedź 

- w tygodniu: pół godziny przed każdą Mszą Świętą                            - w sobotę: od 17.00 

  Kontakt

Plac Biskupa Konrada 3;
48-130 Kietrz 
Tel. 77 485 42 34

 

 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
 
 
     

 
     
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryi swoje początki miało we Lwowie w 1911 roku. Po wojnie siostry został skierowane na Opolszczyznę, gdzie Ks. Prałat Bolesław Kominek przydziela im Fundację Ks. Kanonika Ulricha w Kietrzu na Dom Macierzysty.

Decyzją władz komunistycznych siostry musiały opuścić budynki Fundacji Ks. Ulricha obok kościoła parafialnego we wrześniu 1954 roku. Tu utworzono szpital a siostry otrzymały budynki poniemieckiej szkoły na ul. Traugutta 31. Zatwierdzenia Zgromadzenia dokonał Ks. Biskup Franciszek Jop 6 stycznia 1959 roku  Regułą Życia Sióstr jest naśladowanie Maryi w całkowitym oddaniu swego życia Bogu. Siostry podejmują prace apostolskie i dobroczynne na wzór Matki Najświętszej i niewiast ewangelicznych. Poświęcają się pracy duszpasterskiej w parafiach, w szkołach, pielęgnują chorych , starszych i samotnych. W ten sposób starają się upodobnić do Maryi zdążającej z pomocą do krewnej Elżbiety. Duchowość maryjną szerzą wśród dzieci i młodzieży zakładając przy parafiach grupy  Dzieci Maryi i Krucjaty Niepokalanej.

           
 
 

 

 
 
 

Wspólnota Sióstr w Kietrzu liczy 8 sióstr :

S. Przełożona Justyna Karaś,

s.Benedykta s. Jadwiga, 

s. Bernarda,
s. Hiacynta,
s. Ancilla,
s. Irena,
s. Zofia.

Większość Sióstr tej wspólnoty to siostry starsze i chore. W miarę swoich możliwości
podejmują prace domowe i wspierają pomocą, swoją pracą i modlitwą
siostry pracujące wśród ludzi. W parafii pracuje siostra Justyna
katechetka w Szkole Podstawowej im JP II i moderatorka grupy Dzieci
Maryi a także jako siostra zakrystianka.