Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
 
Ks. proboszcz Mikołaj Skawiński

Ksiądz Mikołaj Skawiński urodził się 10 stycznia 1953 roku w Cyganach. Wychowywał się z siostrą i trójką braci. Pierwszą komunię przyjął za ks. Prob Stefana Pieczki. W szóstej klasie zostaje ministrantem, zwany przez kolegów "Kolą". W Kietrzu kończy Liceum Ogólnokształcące i ma plany studia w Gliwicach. Jednak powołanie jest silniejsze, wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Tam daje się poznać jako dobry kolega, organizator i fotograf. Święcenia przyjmuje 23 kwietnia 1978 roku. Pierwszą placówką jest parafia N.M.P. w Kluczborku, gdzie urząd proboszcz pełnił ks. Jan Bagiński późniejszy biskup. Tam daje się poznać jako dobry gospodarz. Następną placówką jest Wójtowa Wieś, gdzie też wkrótce zostaje proboszczem. Otacza opieką sieroty, zakłada przedszkole przy parafii, organizuje dzieciom ubogim wakacje w górach, dba o ludzi starszych, organizuje konne procesje, patronuje Kołu Gospodyń. Jest założycielem katolickiego radia "Puls", będąc przez wiele lat jego dyrektorem. Obejmuje parafię św.Mikołaja w Kozłowie koło Gliwic. Swoją opieką duszpasterską obejmuje leśników i Koło Łowieckie.

 

 

Ks. proboszcz Ignacy Zając

Dzieciństwo spędził na Śląsku Opolskim w Kietrzu.Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Do szkoły średniej dojeżdżał kolejno do Raciborza i Kluczborka. W 1982 r. wstąpił do nowicjatu salezjańskiego w Kopcu koło Częstochowy. 22 sierpnia 1983 r. Złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1983-1985 odbywał studnia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. W 1985 r. został skierowany do Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu na roczną praktykę pastoralno-pedagogiczną. Po rocznej pracy wychowawczej powrócił na dalsze studia teologiczne do Krakowa, które ukończył w 1990 r. obroną pracy magisterskiej z katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 12 czerwca 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Albina Małysiaka. W latach 1990-1992 pełnił obowiązki wikariusza parafialnego w salezjańskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Kielcach został przeniesiony do Oświęcimia, gdzie objął obowiązki katechety tamtejszej wspólnocie zakonnej, w szkole i w internacie. W latach 1994-2002 pracował
w Rektoracie Polskiej Misji Katolickiej w Würzburgu w redakcji dwutygodnika PMK w Niemczech "Nasze Słowo". Po powrocie do Polski, osiadł w Krakowie, domu prowincjalnym salezjańskiej Inspektorii św. Jacka. Tam pełnił funkcję redaktora naczelnego "Wiadomości Salezjańskich". Po prawie półtorarocznym pobycie w Krakowie został skierowany do pracy w duszpasterstwie niemieckim
w diecezji München-Freising.
W roku 2006, po śmierci ks. Bernarda Waidemanna, objął obowiązki proboszcza PMK Rosenheim.

 

 

 

 

Ks. Daniel Maksymowicz 

 

Ks. Daniel Maksymowicz z parafii św. Tomasza w Kietrzu, syn Małgorzaty i Jana. Ma dwie siostry - studentki: Justynę i Martę. Przez dwa lata seminarium przebywał w centrach formacyjnych kleryków i kapłanów ruchu Focolari - w Loppiano i Grottaferrata. Pracę magisterską napisał (po włosku) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. - Otwartość, odwaga i umiejętność słuchania to najbardziej pożądane cechy duszpasterza - uważa ks. Daniel. Za największe wyzwanie dla Kościoła w Polsce uważa "dziką" lustrację, niekontrolowany odpływ ludzi z kraju, a w naszej diecezji efekty emigracji: rozbite rodziny i wyludnione parafie.

 

 

 

Ks. Mariusz Pełechaty

Z parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu jest synem Teresy i Edwarda oraz bratem Ewy, studentki. Jest absolwentem LO w Kietrzu. Obronił pracę magisterską z filozofii nt. "Zagadnienia genezy i istoty religii w ujęciu Henryego Bergsona". Do swoich zainteresowań poza zawodowymi, zalicza sport i czytanie literatury pięknej. Jego dotychczasowe doświadczenia duszpasterskie to: katechezy, kazania, piesze pielgrzymki, prowadzenie kolonii Caritas i praktyka diakońska w parafii Pietrowice Wielkie. Uważa, że ważnym problemem dla Kościoła w Polsce jest praca z młodymi i otwartość na działalność grup parafialnych. 

 

o. Bogusław Czuryło OFMConv.

 

o. Wiesław Dudar SVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...