Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez

Zgromadzenie Sióstr

Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu

 


    Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Kietrzu, istnieje od 1975 roku.
    Jest domem prowadzonym na zlecenie Powiatu Głubczyckiego. Zasady kierowania do Domu, przyjęcia i odpłatności są takie same jak w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat. DPS w Kietrzu jest współfinansowany ze środków otrzymywanych w postaci dotacji z Powiatu Głubczyckiego.

 

grota Maryigrota Maryi

 grota Maryi

 

Dom przeznaczony jest dla 50 dziewczynek i kobiet, które mieszkają w 1, 2 lub 3 osobowych pokojach. Jest to Dom bez barier dla osób poruszających się na wózkach i dostosowany jest do opieki nad osobami leżącymi.

Cały kompleks budynków otoczony jest dużą ilością zieleni i placem zabaw wyposażonym w sprzęt rekreacyjny sprzyjający wypoczynkowi i zabawom Mieszkanek na powietrzu.

plac zabaw


plac zabaw

 

Na terenie DPS istnieje Oddział Zamiejscowy Zespołu Szkół Specjalnych SOSzW w Głubczycach, gdzie Mieszkanki objęte obowiązkiem szkolnym pobierają naukę. Zajęcia prowadzone są w systemie edukacyjno - terapeutycznym oraz rewalidacyjno-wychowawczym. Dla znacznie upośledzonych istnieje „Sala Doświadczenia Świata”.

Pozostałe Mieszkanki, które ukończyły już edukację szkolną, mają możliwość brania udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w DPS.

W trosce o rozwój każdej Mieszkanki, opracowywane są również indywidualne plany wsparcia przez zespoły terapeutyczno-opiekuńcze przy współudziale Mieszkanki w miarę jej możliwości. Wszelkie podjęte działania edukacyjne i terapeutyczne mają na celu maksymalny rozwój intelektualny i społeczny osoby.

Praca kulturalno-oświatowa w DPS umożliwia Mieszkankom zaspakajanie ich potrzeb kulturalnych, ale również wpływa na ich rozwój osobisty. Organizowane są okolicznościowe imprezy, typu: wspólne urodziny, zabawy taneczne, tworzenie przedstawień teatralnych, wyjścia i wyjazdy na różne imprezy kulturalne i rozrywkowe. Udział Mieszkanek w tych imprezach skłania je do twórczego myślenia, wyrażania i odkrywania siebie.

W ramach codziennych zajęć prowadzona jest rehabilitacja, która obejmuje kinezyterapię, fizykoterapię, masaż klasyczny, hydroterapię oraz gimnastykę korekcyjną i relaksacyjną.

Każda Mieszkanka ma zapewnioną opiekę lekarską (lekarz rodzinny, specjalistyczny) oraz całodobową opiekę pielęgniarską.

Na terenie DPS znajduje się Kościół, z którego można zawsze skorzystać. Mieszkanki w niedzielę i w święta biorą udział we Mszy Świętej. Organizowane są też okolicznościowe Msze Święte dla Mieszkanek. Zapewniony jest dostęp do sakramentów świętych i zgłębiania tajemnic wiary poprzez cotygodniową katechezę oraz rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Dla chętnych istnieje kółko misyjne, które spotyka się raz w tygodniu. Mieszkanki uczestniczą w uroczystościach religijnych na terenie Parafii oraz młodzieżowych spotkaniach na Górze św. Anny prowadzonych przez 00. Franciszkanów.

 

 

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...