Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

CMENTARZ PARAFIALNY

 

W związku z dosyć licznymi pytaniami i zgłaszanymi sugestiami naszych parafian, Rada Duszpasterska pod przewodnictwem ks. Proboszcza po raz kolejny podjęła temat naszego cmentarza. Pragniemy więc jeszcze raz podkreślić i rozwiać wszelkie wątpliwości, że cmentarz parafialny NADAL POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ PARAFII!!! Został jednak oddany w używanie jednej z firm pogrzebowych (na podstawie zawartej umowy pisemnej) gdyż parafia NIE MA ODPOWIEDNICH ZASOBÓW KADROWYCH I FINANSOWYCH  do odpowiedniego  nim zarządzania. Poza tym zarządzanie nim wiązało się z ciągłymi niedogodnościami m.in. zarzutami co do jakości świadczonych usług czy też personalnych nieporozumień i kłótni. Oprócz tego, prowadzenie cmentarza obciążało parafię na ok. 6-7 tysięcy złotych długu rocznie, pomimo pobieranych opłat BARDZO ZBLIŻONYCH (prawie identycznych) do obecnych. Ten debet z utrzymania cmentarza uzupełniano przez COROCZNĄ ZBIÓRKĘ PIENIĘDZY przed cmentarzem oraz ZE ŚRODKÓW PARAFIALNYCH. Firma, która przejęła zarządzanie naszym cmentarzem nie podniosła opłat prawie wcale więc, trzeba aby znalazła sposób na uzbieranie tych 6-7 tys. rocznie (przecież i woda i śmieci i utrzymanie terenu kosztują ich tyle samo). Dlatego wprowadzono ściślej przestrzeganą OPŁATĘ ZA WJAZD w wysokości 50 zł. oraz OPŁATĘ ZA STAWIANIE POMNIKÓW w wysokości 10 procent od wartości pomnika. Ta ostatnia opłata wywołała największe poruszenie i głosy niezadowolenia, gdyż była dosyć wysoka (600 - 700 zł.), a nie było jej dotąd w Kietrzu. W porozumieniu z przedstawicielem Firmy zarządzającej cmentarzem, ustaliliśmy zmianę wysokości tej opłaty i wynosić ona będzie obecnie 200 zł ZA POSTAWIENIE POMNIKA !!! Wydaje się, że jest to rozsądny kompromis i jesteśmy przekonani, że już nikt nie będzie podnosił sprawy. Dodać trzeba, że takie opłaty za postawienie pomnika są wymagane na ogromnej większości cmentarzy w miastach, a nawet w wielu parafiach wiejskich (chociaż tam koszty koszenia traw, wody i wywożenia śmieci są pokrywane z dodatkowych składek).. Warto dodać, że według umowy, jeśli zostanie jakaś nadwyżka pieniędzy (rozliczenie ma być coroczne) to nie będą one stanowiły zysku tej firmy, ale zostaną wykorzystane na kolejne prace na cmentarzu (kolejne alejki chodnikowe, czy w przyszłości lepsze rozwiązania składowania i przetwarzania śmieci).

AKTUALNY CENNIK OBOWIĄZUJĄCY NA NASZYM CMENTARZU:

- opłata za miejsce na cmentarzu 200 zł na 20 lat (opłacana u Księdza

na plebanii, ewentualnie przekazywana od Administratora)

- kopanie grobu zwykłego  przez administratora - 700 zł

- kopanie grobu głębinowego  przez administratora - 800 zł

- pogrzeb z urną - kopanie grobu  przez administratora

oraz opłata cmentarna - 600 zł

- skrzynka drewniana  przez administratora - 200 zł

- postawienie pomnika na cmentarzu - 200zł

- piwniczka betonowa na 2 trumny - 3000 zł

- piwniczka betonowa na 4 trumny - 5000 zł

- wjazd na cmentarz - 50 zł

KAŻDA UPRAWNIONA FIRMA LUB ZAKŁAD POGRZEBOWY MOŻE WYKONYWAĆ USŁUGI KOPANIA GROBÓW, UISZCZAJĄC NA RZECZ UTRZYMANIA CMENTARZA NASTĘPUJĄCE OPŁATY:

za wykopanie grobu zwykłego 400 zł (opłata dla Parafii)

za wykopanie grobu głębinowego 500 zł (opłata dla Parafii)

za wykopanie grobu pod urnę i opłata cmentarna 350 zł (opłata dla Parafii)

PIENIĄDZE POZYSKANE W TEN SPOSÓB PRZEZ PARAFIĘ ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA UTRZYMANIE CMENTARZA

 

 

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...