Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
ROK 2010
UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALIKÓW
 
 
 
W dniu 08-12-2010 roku podczas Mszy św. grupa 26 dziewczynek z naszej parafii przyjęła medalik Dziecka Maryi, ślubując wierność zasadom Dziecka Maryi. Po odpowiedniej formacji przeprowadzonej przez s. Justynę, ks. Proboszcz dokonał poświęcenia medalików, które następnie wręczył naszym dumnym dzieciom. Gratulacje.
 
Spotkanie ekumeniczne
 
Dnia 28 listopada kietrzańska młodzież wraz z księdzem proboszczem udała się do Opola.
Celem wyjazdu było uczestnictwo w ekumenicznej modlitwie młodych.
Spotkanie miało miejsce w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1a w Opolu.
Młodzież Kościoła katolickiego i ewangelicko-augsburskiego wraz ze swoimi duszpasterzami
spotkała się na wspólnym nabożeństwie, które odbywa się każdego roku w I niedzielę Adwentu.
W tym roku modlitwa odbyła się już po raz trzynasty.
Spotkaniu przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja.
Hasło tegorocznej Modlitwy to:
?Moje słowo w służbie Słowa?.
Słowo było głównym tematem czytań jak również kazania wygłoszonego przez biskupa Czaje.
Biskup również poświęcił uwagę tym złym słowom - szyderczym i kłamliwym,
które ranią drugiego człowieka.
Zwrócił uwagę na to, że praca nad językiem jest dobrą inwestycją w samego siebie.
Podpierając się licznymi przykładami nawoływał też młodych do odwagi w trosce
o piękno własnego języka. Podczas nabożeństwa odczytano też fragmenty
książki Romana Brandstaettera ?Krąg biblijny?, która pokazuje wielką miłość do słowa.
Ważnym elementem nabożeństwa była także modlitwa złożona z wezwań zaczerpniętych
z tradycji Kościoła Ewangelickiego, którą zakończyło wezwanie
?Ojcze nasz?. Oprawe muzyczną spotkania zapewniły zespół
Kościoła Rzymskokatolickiego i Zespół Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Po nabożeństwie wierni uczestniczyli w wieczornej mszy świętej w kościele świętego Czesława.
Po ciężkim dniu pełnym wrażenie zgłodniła młodzież udała się na ciepły posiłek.
 Aleksandra Kuśnierz
 

Pielgrzymka do Włoch

23-31.10.2010r.

 
            Przygotowania do wyjazdu zawsze sprawiają najwięcej problemów, jakie jedzenie ze sobą zabrać, jakie ubrania, by być przygotowanym na wszystko. Oczekiwanie, aż w końcu przychodzi ten dzień, zbiórka pod kościołem, sprawdzenie obecności i wyruszamy w daleką drogę, przejeżdżając przez Czechy i Austrię. Dotarliśmy bezpiecznie na miejsce dzięki naszym wspaniałym kierowcom.
                                          Przeczytaj całą wspaniałą relację pielgrzyma

 

PODZIĘKOWANIE
 
W imieniu duszpasterzy naszej parafii składamy dotychczasowej Radzie Parafialnej wyrazy podziękowań za współpracę na rzecz naszej parafii.
 
 gry online
 W wyborach wybraliśmy nową parafialną radę duszpasterską
gry online
Zgodnie z Dekretem Biskupa Opolskiego zarządzającym wybory do Parafialnych 
Rad Duszpasterskich, w naszej współnocie odbyły się one w dwóch etapach. 
Najpierw - w niedzielę 7.11. podawaliśmy kandydatów do Rady, a w niedzielę - 
14.11. wybraliśmy tych, którzy będą w najbliższych latach wspierać Księdza 
Proboszcza w działaniu na rzecz dobra całej kietrzańskiej parafii. W 
dokumentach synodalnych czytamy: Parafialna Rada Duszpasterska jest miejscem 
czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze 
posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje 
roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe całej wspólnoty parafialnej.
Cieszymy się zatem i gratulujemy osobom, które uzyskały największe poparcie 
wśród Parafian. (Pełna lista kandydatów i wyniki głosowania podane są w 
dodatku do Nowin parafialnych wraz z postawami podczas liturgii). Najwięcej 
głosów w wyborach do Parafialnej Rady Duszpasterskiej uzyskali: 1) Leszek 
Grzegórzek, 2) Mariola Matela, 3) Krzysztof Majer, 4) Julia Zelman, 5) 
Ryszard Kułaga, 6) Krystyna Frydrych-Busłowicz, 7) Bogusław Nowak, 8) 
Jadwiga Staroń, 9) Leszek Wilk, 10) Iwona Lachowicz-Dąbkowska, 11) Teresa 
Kuras, 12) Marek Gawroński, 13) Leon Sokolnicki. Z listy wyborczej w 
Kozłówkach najwięcej głosów otrzymała Czesława Podkalicka. Statut PRD mówi, 
że parafianie wybrani przez Proboszcza mają stanowić 1/3 członków Rady, a 
resztę dopełniają radni wybrani przez ogół Parafian. Wyżej wymienione osoby 
wraz z wybranymi przez Ks. Proboszcza tworzyć będą nową Parafialną Radę 
Duszpasterską.

Nowej Radzie Parafialnej życzymy wielu Bożych łask w działaniach na rzecz 
dobra naszej Wspólnoty!
 
 
 
Dekanalne Spotkanie Młodych
 
 
W dniu 19-11-2011 roku odbyło się w naszej parafii spotkanie skupienie modlitewne młodzieży naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się ?rozśpiewaniem? naszej młodzieży, które prowadził zespół przybyły z poprzedniej parafii ks. Leszka. (Dzięki serdeczne!!!). W dalszej części odbyła się konferencja multimedialna na temat grzechu w życiu człowieka. Na wstępie młodzież obejrzeliśmy wzruszający dokument pt. ?Most? ukazujący ?poświęcenie? Boga, który ofiarowuje Swego Syna za nas, w trakcie konferencji ks. Leszek przybliżył naukę o grzechu, a na zakończenie obejrzeliśmy pantonimę o miłości Boga do człowieka.
 
 
            Konferencja była ?zachętą? do przyjęcia sakramentu pokuty, po którym odbyła się adoracja relikwii Karoliny Kózkówny. Po krótkim poczęstunku odbyła się Msza święta koncelebrowana przez księży z Nowj Cerekwi, Suchej Psiny, Dzierżysławia i Kietrza podsumowująca spotkanie. Ks Proboszcz poinformował także o następnym spotkaniu w Adwencie. Dziękujemy wszystkim a szczególnie naszemu ks. Leszkowi za przygotowanie tego wspaniałego spotkania.   
 
 
 

 

 
 
      W dniu 28-10-2010 w naszym kościele wychowankowie Domu Pomocy Społecznej
z ul. Raciborskiej zaprezntowali scenki z życia św. Franciszka, ubogacając w ten sposób czwartkowe spotkanie liturgiczne. Krótkie epizody zilustrowały lata młodości, czas nawrócenia i działalność wspomnianego wyżej świętego. Dodatkowo siostry odmówiły wspólny różaniec w kilku językach. Dziękujemy za trud wkładany w pracę oraz za występ.   
 

 

 
 
 
 
Kiermasz - rocznica poświęcenia kościoła parafialnego

 
 
 
 
Wszyscy codziennie doświadczamy, że jesień jest porą roku, charakteryzującą 
się bardzo częstymi zmianami pogody. Najwięcej o pogodzie dnia może 
"powiedzieć" nam temperatura i dlatego często tak bywa, że wysokość słupka w 
termometrze decyduje o tym, co zakładamy na siebie wychodząc z domu.
Jako chrześcijanie wielokrotnie podkreślamy, że o prawdziwej wartości 
człowieka decydują nie tylko oceny zewnętrzne dotyczące jego wyglądu, 
sprawności, wykształcenia czy zamożności, ale także życie wewnętrzne 
opisywane kategoriami duchowymi. Mówiąc o "wnętrzu", warto sobie uświadomić, 
że tak jak wyznacznikiem jakości pogody jest codzienna temperatura 
powietrza, tak wyznacznikiem jakości życia duchowego człowieka jest jego 
modlitwa, czyli zdolność kontaktowania się z Bogiem. Katechizm przypomina tę 
prawdę krótkim zdaniem: "Modlimy się tak jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, 
jak się modlimy" (KKK 2725). Wytrwałość, pokora i wiara stanowią główne 
wyznaczniki dobrej modlitwy. Dobrej tzn. takiej, która zmienia nie tyle wolę 
Pana Boga - gdyż On nie popełnia błędów - ale zmienia serce człowieka.
  W miesiącu październiku, kiedy często patrzymy na termometr za oknem, 
zechciejmy także wziąć do ręki różaniec, by tym razem zapytać siebie o 
"temperaturę" życia duchowego. Kiedy przeżywamy uroczystość poświęcenia 
naszej świątyni, naszego Domu Modlitwy, warto zadać sobie pytanie: na ile 
moja praktyka modlitewna zmienia mnie, moje życie, mój sposób myślenia i 
patrzenia na otaczających mnie ludzi i zewnętrzną rzeczywistość? Pamiętajmy, 
że modlitwa osobista może być łatwa albo trudna, krótka albo długa, jednak w 
każdym przypadku modlitwa koniecznie musi zmieniać wnętrze człowieka.
 
 
 
 
 Przeżywamy dziś po raz dziesiąty Dzień Papieski. Z wdzięcznością wspominamy życie i dzieło Jana Pawła II, który był i pozostaje dla większości z nas, a zwłaszcza dla ludzi młodych, wspaniałym nauczycielem i świadkiem, który przekonuje, że "świętość jest dla ludzi". Odwaga świętości to po pierwsze wyniesienie przez Jana Pawła II ogromnej rzeszy Sług Bożych do chwały ołtarzy. Po wtóre Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swejniebywałej odwagi w trudnych realiach życia. Wreszcie odwaga Papieża ujawniała się w wezwaniu do świętości. To prawda, że taka jest rola Piotra, niemniej jednak w czasach ukrytej lub wręcz jawnej kpiny ze świętości trzeba było być niezwykle odważnym, aby nieprzekonanym ukazywać sens świętości. Życzmy sobie, by tegoroczny X Dzień Papieski obchodzony pod hasłem "Jan Paweł II - Odwaga Świętości" sprawił, że zechcemy ponownie odnaleźć siebie samych w blasku nauczania i osoby Kandydata na ołtarze.
Pielgrzymka - Pilszcz 2010
  3 Październik- piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Piszczańskiej.  

W sumie wzięło w niej udział 83 osoby- czy mało to czy dużo zostawiamy do refleksji.Do Pilszcza nasza grupa pielgrzymowała ponad 3 godz. Mimo przenikającego wiatru szli z uśmiechem na twarzy śpiewając pieśni o tematyce religijnej pod dyktando księdza proboszcza, któremu należą się wielkie dzięki za zaangażowanie. Nie zabrakło różańca wyznaczającego rytm marszu. W Pilszczu powitał pielgrzymów czcigodny ksiądz  proboszcz, a nasz ksiądz proboszcz Leszek odprawił uroczystą Eucharystię. Pielgrzymi  wędrowali w swoich własnych intencjach prosząc o potrzebne łaski na co dzień .Jak dodaje jedna z uczestniczek uczestnictwo w tej pielgrzymce, choć krótkie to jednak daje pokrzepienie duchowe i rozbudza naszą wiarę.Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas więcej!!!.
 
 

 

 
Święto dziękczynienia za plony "DOŻYNKI 2010"

Boże z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy!
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.

Jak co roku, tak i w dzisiejszą niedzielę, oddajemy cześć i składamy 
dziękczynienie Panu Bogu za Jego wielką łaskawość i miłość, jaką na co dzień 
nam okazuje. Wraz w wszystkim naszymi Rolnikami i Działkowiczami z Kietrza i 
Kozłówek dziękujemy Bogu za tegoroczne plony, za tegoroczne żniwa. Chcemy 
wspólnie i z radością odśpiewać naszemu Panu uroczyste "Te Deum Laudamus", 
aby w ten sposób wyrazić naszą wdzięczność Stwórcy za to, że możemy spożywać 
chleb powszedni. Niech ta dożynkowa uroczystość będzie równocześnie naszym 
podziękowaniem wszystkim pracującym na roli za ich trud i poświęcenie.
 
 
     
      W dniu 05-09-2010 przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystą Mszę św. związaną z wprowadzeniem na urząd przez ks. dziekana, naszego księdza proboszcza. Liturgii przewodniczył ks proboszcz, z którym koncelebrowali ks. prob. Józef Gacka, dziekan dekanatu kietrzańskiego oraz ks. Ignacy Zając.
Msza rozpoczęła się wejściem procesyjnym oraz słowami ks. dziekana:
Nowy proboszcz będzie wam głosił słowo Boże, wśród was będzie sprawował Eucharystię, słuchał waszych spowiedzi, błogosławił małżeństwa, chrzcił wasze dzieci, będzie odwiedzał chorych i wraz z wami będzie się modlił, gdy będziecie żegnać swoich bliskich zmarłych; pod jego przewodnictwem będziecie pogłębiać i umacniać wspólnotę parafialną. Przyjmijcie go otwartym sercem.
 
Następnie ks.dziekan zwrócił się do nowego proboszcza:
Drogi Księże Proboszczu! Twojej pasterskiej pieczy ks.bp. Andrzej Czaja powierzył troskę o tutejszą parafię. Niech Duch Święty uzdolni cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań. Głoś słowo Boże, aby wierni umocnieni w wierze, nadziei i miłości wzrastali w Chrystusie. Gromadź swych parafian wokół ołtarza, aby wszyscy - starsi i młodzi, ubodzy i bogaci, gorliwi i obojętni religijnie - odnajdywali w Eucharystii źródło uświęcenia życia i poprzez nią oddawali chwałę Ojcu. Otaczaj ojcowską miłością ubogich i chorych, ożywiaj w sercach wiernych apostolskiego ducha i zachęcaj ich do wspólnej troski o sprawy Kościoła. Zarządzaj też roztropnie dobrami materialnymi powierzonymi twej pieczy.
 
Po przemówieniu dziekana ks. proboszcza przywitali przedstawiciele rady parafialnej podając proboszczowi chleb i sól z tymi słowami:
Drogi Księże Proboszczu, witamy cię serdecznie w imieniu wspólnoty parafialnej i powierzamy się twej pasterskiej pieczy. Ufamy, że będziesz gorliwie budował Bożą świątynię z żywych kamieni, jakimi jesteśmy i że będziesz należycie troszczył się o dobra materialne naszej parafii.
Wymownym znakiem zewnetrznym było także przekazanie kluczy przy słowach 
Od tej chwili nowy proboszcz podejmuje pośród was pasterskie zadania. Otoczmy go wspólną modlitwą.
 
Po homilii ks. dziekan odebrał od nowego proboszcza wyznanie wiary i przysięgę wiernego wypełniania urzędu.
 
Ja, Leszek Rygucki wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i zwyczajnym Nauczaniu powszechnym.
Z przekonaniem przyjmuje i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny.
Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża, czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.
P r z y s i ę g a  w i e r n o ś c i
Ja, Leszek Rygucki, obejmując urząd proboszcza, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. 
Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.
W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne.
Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.
Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. 
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.
 
Wtrakcie uroczystej liturgii ks. Leszek wielokrotnie wspominał obecnego na Mszy św ks. proboszcza Józefa Gackę, ciepłe słowa kierowane pod jego adresem przepełniały serca radością . Wsród wielu życzeń kierowanych pod adresem ks. Leszka podło także zapewnienie o modlitwie, której podejmimy się za nowego ks. proboszcza.
 
 
Od kilku dni pracują w naszej Parafialnej Wspólnocie nowi kapłani:
Ks. Proboszcz Leszek Rygucki
Ks. Rezydent Józef Drewek.
Przed oficjalnym wprowadzeniem na urząd księdza proboszcza
przez dziekana ks. Leszek został gorąco przywitany przez przedstawicieli naszej parafii, tj.
Katarzynę Sachę, Annę Burknap, p.Krystynę Mrówkę. 
Wśród życzeń przygotowanych przez s. Justynę, która czuwała nad całością i jej podopieczną Kasię można było usłyszeć:
 
Jeszcze serce bije do umiłowanej a opuszczonej parafii
a tu z Woli Pana stajesz dziś na czele dużej parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu.
Jako najmłodsze pokolenie witamy Cię Drogi Księże bardzo serdecznie byś od tej chwili nie czuł się jako ,, przyjezdny" lecz proboszcz.
Pragniemy przy Twojej pomocy iść wspólnie ku niebu.
Czekaja dzieci na Twój uśmiech, młodzież byś stawiał im wysokie wymagania
i przyciągną do kościoła Chrystusowego, starsi byś się wsłuchiwał
w ich problemy dnia codziennego , a wszyscy oczekują Łask sakramentalnych
przez Twe ręce udzielone. To wielkie zadanie,ale wierzymy
iż podołasz za Łaska Bożą, przy Twoich wrodzonych zdolnościach,
otwartości serca i dobroci a i przy pomocy tak wspaniałego Księdza Zbigniewa,
który dał się nam dobrze poznać. My ze swej strony będziemy zanosić
do Pana modlitwy przez ręce Jasnogórskiej Pani, aby Twe Księże Proboszczu
posługiwanie przynosiło Bogu chwałę, parafianom zbawienie
a własnej duszy uświecenie. A jeśli ludzie by na początek
byli kwaśni niech ta czekolada osłodzi Księdzu Proboszczowi codzienne zycie,
a nie jest ona taka mała..... 
Szczęść Boże. 
 
    
Księże Proboszczu dostojny Kapłanie !! 
Co powie Tobie dziatwa dziś na powitanie?? 
Co w poświecone ręce Twe złoży Księże nasz drogi?? 
Powie?.., że wita Cię z wielką radością, 
I cieszy się, że jesteś między nami. 

Tyle ludzi przyszło dzisiaj do kościoła. 
Nawet słonko się uśmiecha?, 
bo ksiądz proboszcz do nas przyjechał. 
Bo On nas pobłogosławi i Mszę Świętą nam odprawi. 

Więc serdecznie Cię  witamy 
Tu w naszej parafii, między nami!!! 
BĄDŹ POZDROWIONY KSIĘŻE NASZ PROBOSZCZU !!!! 
SZCZĘŚĆ BOŻE !!! 
W dniu 15 sierpnia 2010 roku o godzinie 11.00 odbyła się uroczysta msza święta w intencji przechodzącego na zasłużoną emeryturę naszego kochanego księdza proboszcza. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Głogowski, a koncelebrowali, ks. Józef Gacka oraz nowy proboszcz parafii Kietrz ks. Leszek Rygucki. Czytania mszalne nawiązywały do czasów ostatecznych i do ponownego zmartwychwstania w Chrystusie. Kazanie ks. Grzegorz poświęcił poświęcaniu się człowieka względem drugiego aż do utraty życia. Po zakończeniu Eucharystii głos zabrał ks. Proboszcz, który wymienił sukcesy jakie osiągnęła parafia za jego urzędowania, podziękował wszystkim księżom wikarym, których miał zaszczyt spotkać na swojej drodze, dziękował także wszystkim parafianom za zawsze okazywaną życzliwość. Podziękowania ks. Proboszczowi złożyły Dzieci Marii, władze samorządowe, parafianie, siostry zakonne. Na twarzach parafian pojawiało się wielokrotnie wzruszenie, a tylko wielkim wysiłkiem udawało się powstrzymać łzy, co i tak setkom się nie udało.
Dziękujemy za wszystko kochany księże proboszczu, choć słowa są za małe, to jednak na zawsze w naszych sercach.
 
 
Zobacz zdjęcia w foto albumie
 
OSTATNIA RADA

 

 
W dniu 15-08-2010 odbyło się ostatnie posiedzenie rady parafialnej. W trakcie spotkania harcerze pod kierunkiem pani Jolanty Wojnarskiej wykonali kilka pieśni, jako podziękowanie dla ks. Proboszcza. Następnie harcerze złożyli księdzu proboszczowi życzenia zdrowia i podziękowali za miłą współpracę przez wszystkie lata. W dalszej części posiedzenia ks. Proboszcz przedstawił dokonania rady oraz podkreślił cele które warto by w przyszłości zrealizować. Pani Bałszyńska w imieniu Rady złożyła życzenia i podziękowania dla ks. Proboszcza na dalsze lata. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem wspólnego sto lat. Dziękujemy ks. Proboszczowi za organizację pracy rady parafialnej i życzymy częstych powrotów do kietrzańskiej parafii.
 
 
 
W dniu 22-08-2010 odbyła się Msza święta, w intencji odchodzącego na placówkę szwajcarską ks. Grzegorza. Eucharystii przewodniczył ks. Mariusz Pełechaty, a koncelebrowali ks. Proboszcz Józef Gacka i ks. Grzegorz, który w kazaniu podziękował za pobyt w Kietrzu. Na końcu podziękowania złożyłyDzieci Marii oraz Margaretki, słowa życzeń pod adresem ks. Grzegorz wypowiedział także ks. Proboszcz. Życzymy ks. Grzegorzowi dużo łask Ducha Świętego na kolejne lata pracy kapłańskiej. 
 

Poświęcenie pojazdów z okazji św. Krzysztofa

W niedzielę 25 lipca po Mszy św. o godinie 11.00 odbyło się poświecenie pojazdów z racji przypadającego w sobotę wspomnienia św. Krzysztofa? patrona kierowców. Samochody do poświecenia przejechały wokół kościoła, a ks Zbigniew błogosławił i kropił co sił. Tradycyjnie tego dnia wesprzemy MIWA Polska - poprzez dobrowolne ofiary do puszki na zakup pojazdów dla polskich misjonarzy.

MIVA - Mission Vehicle Association (Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu)

MIVA Polska powstała w roku 2000 - w roku Wielkiego Jubileuszu. Celem jej działania jest pomoc polskim misjonarzom
w zakupie środków transportu. 
Misjonarze polscy pracujący w ponad 90 krajach świata (przeważnie Trzeciego Świata) potrzebują naszej pomocy w zakupie różnych środków transportu: samochodów (terenowych), motorów, rowerów, łodzi, silników do łodzi, traktorów a nawet zwierząt pociągowych.
BOŻE CIAŁO 2010
  
 
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim małym i dużym, młodym i starszym za 
pracę związaną z przygotowaniem 4 ołtarzy oraz całej trasy procesji podczas 
uroczystości Bożego Ciała w ostatni czwartek. Dziękujemy wszystkim 
bezpośrednio zaangażowanym w budowę ołtarzy i dekorację trasy; dziękujemy 
porządkowym pilnującym naszego bezpieczeństwa - policjantom i strażnikom 
miejskim; dziękujemy dzieciom sypiącym kwiaty; dziękujemy wszystkim niosącym 
sztandary oraz tym z Was, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się. 
Zdjęcia w foto albumie
 
 
 

I Komunia Święta 

 

Dnia 23.05.10 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w naszej parafi odbyła się pierwsza
Komunia święta .
O godzinie 9 dzieci wraz ze swoimi rodzicami zebrali się pod kościołem
i razem z ks.Zbigniewem po modlitwie uroczyście weszli do koscioła.
Pod koniec mszy dzieci komunijne składali deklaracje,a na koniec wręczyli kwiaty s.Justynie,ks.Zbigniewowi
i ks.proboszczowi za to ,że przygotowali ich na to wydarzenie.
Potem wszyscy razem wyszli z kościoła,gdzie odebrali ich rodzice.
W tym roku do Pierwszej Komuni Świętej przystąpiło 43 dzieci, jest to prawie o połowę mniej niż w ubiegłym roku.
 
Dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Panskiego: 
* Besz Patryk 
* Broniewicz Wiktoria 
* Darowski Marek 
* Dąbkowski Błażej 
* Dąbrowski Markus 
* Drozda Sebastian 
* Dudar Dawid 
* Filak Filip 
* Głąb Daniel 
* Gnot Wiktoria 
* Górniak Joanna 
* Hajdarowicz Kacper 
* Halama Sandra 
* Hejmanowska Julia 
* Iwaniec Julia 
* Jabłoński Marcin 
* Janczura Błażej 
* Jędrysek Marcin 
* Kaczor Magdalena 
* Kaźimierczak Sebastian 
* Korta Mateusz 
*Kuśnierz jan 
* Majer Paweł 
* Malota Dominika 
* Marcinków Zuzanna 
* Matląg Klaudiusz 
* Niżborska Paulina 
* Nowak Daria 
* Owczarek Igor 
* Paniczek Dominika 
* Piasny Paweł 
* Pytel Karolina 
* Ptaś Mateusz 
* Rostek Sabina 
* Rybacka Julia 
* Sałasiński Paweł 
* Staśko Michał 
* Szafrański Karol 
* Szczotka Agnieszka 
* Szkurłatowski Paweł 
* Świętanowski Jakub 
* Wierzbicka Kornelia 
* Wierzchowiec Jakub 
Dzieciom I- Komunijnym życzymy, aby Jezus Chrystus jak najczęściej gościł w ich sercu oraz życiu. 
 
Dni Krzyżowe
 
Tradycyjnie w poniedziałek, wtorek i środę, obecnie przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego,
które zgodnie z postanowieniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zostało przeniesione
na siódmą niedzielę Wielkanocy, modlimy się o urodzaje. Dni krzyżowe, bo tak potocznie nazywamy te uroczystości,
kiedy to lud gromadzi się przy przydrożnych krzyżach prosząc Boga o oddalenie niszczących żywiołów                 i o urodzaje.
Tradycja ta wywodzi się z Francji, kiedy to w około 450 roku kraj ten nawiedzały ogromne klęski żywiołowe i
kataklizmy, wtedy to biskup Vienne, św. Mamert, nakazał odprawianie procesji błagalnych na trzy dni przed
uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Z czasem zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele. 
W Kietrzu w tym roku gromadziliśmy się przy krzyżach usytuowanych przy ulicach,
Wojska Polskiego, i Głowackeigo przy naszym kościele, w Tłustomostach i Kozłówce, odśpiewując
Litanię do Wszystkich Świętych i prosząc Boga słowami modlitwy jakiej nauczył nas Pan nasz,
Jezus Chrystus "Ojcze nasz...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Ufamy Panie Boże,
Ojcze nasz, że w Kietrzu, tego chleba, o który prosimy, nigdy nie zabraknie! 
 
 
 
        Wspomnienia z pielgrzymki do Włoch

 

       Każdy z nas ma swoje marzenia mali czy duzi. Do  tych należę Ja jako osoba dorosła.
Dowiedziałam się z kościoła o wycieczce do Włoch. Postanowiłam realizować swoje marzenia od lat.
Wyjeżdżając na tą wycieczkę nie myślałam, że ona mnie tak zauroczy.
Więc postanowiłam wyrazić swoje następujące wspomnienie.
    Było to w dniach od 20 marca do 26 marca 2010r. W programie wyjazdu było
zwiedzanie świętych miejsc np.: Asyżu, Rymu, Watykanu ,
Monte Casino oraz Wenecji.
Były to bardzo przeżycia ale najbardziej upamiętnił się dzień w Watykanie z wizyta
u papieża Benedykta XVI. Jadąc autokarem zastanawiałam się czy będę miała możność
zobaczyć papieża Benedykta XVI z bliska , czy tak to wszystko wygląda jak w telewizji.
Otóż lepiej na żywo. Przyjeżdżając na plac do Watykanu a była to środa audiencja u
papieża Benedykta XVI. Pzeraziła mnie ilośc wycieszek tak strasznie dużo
że nie wyobrażam sobie do tej pory, że może sie tam zmieścić.
Pogoda przepiękna bardzo ciepłoi gwarno.
Straż natychmiast wskazywała, gdzie kto a usiąść. Po zajęciu miejsc czekaliśmy na
pojawienie sie papieża Benedykta XVI, który miał pojawić się o godzinie 11 mobilem.
Pare minut po jedenastej pomiędzy sektorami. Przejeżdżając był koło mnie
na wyciagnięcie ręki obstawiony swoimi ludźmi. Była to postać siwo-biała,
na twarzy letki uśmiech udzielając błogosławienstw co jakiś czas.
Potym błogosławienstwie każdy a bynajmniej ja poczułam bardzo wzruszenie
aż popłyneły łzy., ale nie tylko zdałam sobie sprawę,  taki wielki człowiek
a taki skromny. Po przejechaniu sektorów wróił na miejsce skąd
był przygotowaany na wzgórzu ołtarz, gdzie mogł odprawić Mszę Święta w intencji pielgrzymów.
Na tej mszy Świetej Benedykt XVi bardzo wszytskich przywiatał a szczególnie pielgrzymkę
z Polski z kościoła Świetego Tomasza w Kietrzu. Była to chwila wzruszająca 
nikt nie spodziewał się ze taka będzie. Były podziekowania klaszcząc w dlonie
i okrzyki na stojąco. Po Mszy Swiętej udalismy sie na zwiedzanie
Watykanu mozna było spedzić chwilę zadumy przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II.
Była to refleksja i umocnienie swojej wiary. Uswiadomiłam sobie,
że taki wielki człowiek a po śmierci tak skromnie pochowany majac tak skromną płytę.
W kolejnych dniach zwiedzilismy Wenecję, przepiekną szczegolnie nocą.

       Plac świetego Piotra i wiele wprzeżyc co się nie da opisać samemu, trzeba to przeżyć zobaczyć. ,,Zachęcam."

 

Napisała Helena Wróbel

 

 

 
Nowi ministranci w parafii

W sobotę 05-06-12, podczas uroczystej Mszy św. wieczornej przyjęliśmy do 
grona ministrantów naszej parafii  15 chłopców i 1 dziewczynkę. Są to:

** Julia Iwaniec
** Filip Filak
** Klaudiusz Matląg
  ** Jan Kuśnierz
** Jakub Świętanowski
** Błażej Dąbkowski
** Karol Szafrański
** Kacper Watman
** Michał Skibiński
** Marcin Pach
** Adrian Czuliński
** Jakub Wierzchowiec
** Tomasz Staroń
** Dominik Głogiewicz
** Błażej Janczura
** Kacper Hajdarowicz

Serdecznie im gratulujemy i życzymy wielu Bożych łask
w służbie przy ołtarzu Chrystusowym...
 
 
Bierzmowanie 17-05-2010
 
 
 
      W dniu 17-05-2010 w naszej parafii odbyło się przyjęcie przez młodzież sakramentu bierzmowania.Sakrament przyjęło liczna grupa uczniów naszego gimnazjum. Była to nie tylko młodzież z Kietrza ale i z dekanatu kietrzańskiego. Bierzmowanie poprzedziło wielo tygodniowe przygotowania, podczas których młodzież uczyła się właściwego rozumienia istoty bierzmowania, którego centrum stanowi namaszczenie bierzmowanego olejem krzyżma i wypowiedzenie słów ?przyjmij znamię daru Ducha Świętego?. Sakramentu w naszej parafii udzielił ks. bp. Paweł Stobrawa, w homilii zachęcając młodzież do podejmowania wysiłku w doskonaleniu siebie.
 
Triduum Paschalne w naszej parafii

 

Jak co roku tłumy parafian uczestniczyły w tej uroczystej liturgii obejmującej trzy dni, których istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

 
Wielki Czwartek
 

Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą.
Tam do późnych godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu,
zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie wieczna lampka,
a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Ofiarę, stoi obnażony i pusty.
 
Wielki Piątek
 

Nie sprawuje się Eucharystii. Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. W tej chwili cisza mówi znacznie więcej.

Na zakończenie Liturgii Słowa odbywa się wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. W dziesięciu wezwaniach prosimy Boga,
aby miał w opiece cały świat.

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Od dwóch tygodni wszystkie krzyże w kościołach były zasłonięte. W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym.

Po adoracji Krzyża następuje Komunia święta. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja.
 
Wielka Sobota
 
To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wielkiej Soboty nie jest typową Mszą, gdyż oprócz
Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej.
Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna.
Tu następuje poświęcenie ognia, a potem prowadzący kreśli na paschale znak krzyża, litery Alfa i Omega oraz na polach między ramionami krzyża cyfry bieżącego roku, umieszcza też pięć symbolicznych gwoździ w formie krzyża. Bo ?Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do niego należy czas i wieczność.
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków?.
Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą, czym dla człowieka jest światło. Rozprasza nie tylko ciemności, ale także obawy. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci, który na powrót wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie musimy się już bać największego wroga, śmierci, skoro On ją pokonał. ?Światło Chrystusa? - śpiewa kapłan i wszyscy zapalają od Paschału świece.
W kościele robi się jeszcze jaśniej. Mrok jest już przezwyciężony.Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Co było też udziałem naszej wspólnoty parafialnej.

Dawniej większość chrześcijan w tej właśnie chwili przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę w Ojca, Syna i Ducha Świętego, Jako święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do Liturgii Eucharystycznej.

 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad przygotowaniem tych uroczystości.
Duszpasterzom, służbie liturgicznym i wszystkim, którzy włożyli swój wkład do przygotowania tych uroczystości.

 

 

Na pielgrzymim szlaku we Włoszech
- z wizytą u papieża Benedykta XVI i nie tylko...
 

W dniach od 20 do 26 marca 2010 r. grupa 62-osobowa z naszej parafii  uczestniczyła w pielgrzymce do Włoch. W programie wyjazdu było nawiedzenie 
świętych miejsc: Asyżu, Rzymu, Watykanu, Monte Cassino oraz Wenecji. 
Wypraszaliśmy tam potrzebne łaski dla całej naszej parafialnej wspólnoty, 
modliliśmy się w intencji naszego Księdza Proboszcza przebywającego w 
szpitalu, polecaliśmy opiece Bożej naszą Ojczyznę oraz rodziny i tych 
wszystkich, którzy prosili o modlitwę. Było to wyjątkowe przeżycie, 
szczególnie gdy w środę uczestniczyliśmy w audiencji u papieża Bendykta XVI 
i usłyszeliśmy z jego ust słowa: Niech Bóg Wam błogosławi...oraz, gdy 
mogliśmy chwilę zadumać się przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II...


Rekolekcje 2010
 
 
W dniach od 3 do 7 marca 2010 odbywały się rekolekcje Wielkopostne. Dziękujemy ks. rekolekcjoniście Marcinowi za trud włożony w przeprowadzenie tegorocznych rekolekcji. Życzymy wielu łask Bozych na dalsze lata kapłaństwa
 
Dziękujemy 07-03-2010
  
 
 
Wdniu 7 marca odbyła się w kościele parafialnym msza święta dziękczynna za trud włożony w wieloletnią pracę w naszym kościele dla siostry Felicyty. Siostra przeszła na zasłużoną emeryturę. życzymy jej dużo zdrowia, opieki Matki Bożej icieszenia się zasłużonym odpoczynkiem na dalsze lata życia. 
 
 
 

 

Żegnamy wielkiego Człowieka i Proboszcza

16.11.2017 ok. godz. 19.30

Pan odwołał z tego świata naszego byłego proboszcza KS. JÓZEFA GACKĘ 

 

Polecajmy naszego zmarłego Kapłana Bożemu miłosierdziu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...